• آخرین محصولات :

  • صنعت کشور صاحب تشکلي رسمي شد l :


هر گونه تشکل غير دولتي با عنوان خانه صنعت، معدن ايران از سوي شواري مرکزي خانه هاي صنعت، معدن و تجارت ايران غير قانوني اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران: عبدالوهاب سهل‌آبادي رئيس شوراي مرکزي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان مطلب بالا در جمع خبرنگاران گفت: شوراي مرکزي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت ايران به عنوان تنها تشکل غير دولتي صنايع و معادن ايران مي‌باشد و هر تشکل ديگري با اين نام غير قانوني است.

وي افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت ايران  تنها يک موسسه غير انتفاعي است که اعضاي هئيت مديره آن هيچ گونه سمتي را در خانه‌هاي صنعت، معدن استان‌هاي کشور ندارند.

وي با اشاره به اينکه شوراي مرکزي خانه هاي صنعت، معدن و تجارت ايران از 27  خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تشکيل شده اظهار داشت: اقاي محرابي بازرس موسسه صنعت، معدن و تجارت ايران به صورت رسمي عدم وجاهت قانوني اين موسسه را اعلام کرده و خواستار انحلال آن شده است.

وي با اشاره به رسالت شوراي مرکزي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: بهبود فضاي کسب و کار يکي از اهداف کلي تشکيل شوراي مرکزي خانه صنعت، معدن و تجارت ايران است.