• آخرین محصولات :

  • همکاری گروه مهر جوان با مولف کتاب مشخصات فنی پایه در احداث ساختمان ها وپروژه های عمرانی :


همکار ی گروه مهر جوان با مولف کتاب مشخصات فنی پایه در احداث ساختمان ها وپروژه های عمرانی در  راستای طراحی سیستم شوتینگ زباله ؛ تمامی اطلاعات ثبت شده در این کتاب بر گرفته  از کاتالوگها واطلاعات شرکت تهویه کاران مهر جوان  بوده است  امیدواریم بتوانیم گامی موثر در پیشرفت صنعت کشور عزیزمان برداریم .

منتظر خبرهای جدید ما باشید.