• آخرین محصولات :

  • دریچه برگشت پره Z :

  • دریچه برگشت پره Z
  • 1026

• مناسب کلیه اماکن مسکونی ، اداری، تجاری و صنعتی
• محل نصب بر روی دیوار
• کنترل دبی هوای خروجی با انواع دمپر
• معلوم نبودن پشت دریچه
• ضاهری زیبا
• مناسب جهت برگشت هوا و نیز تعدیل فشار بین دو فضا