• آخرین محصولات :

  • انجام شده :

ردیفنام پروژهکارفرماطبقهمحل پروژهجزییات
1پروژه سماء 1 تعاونی مسکن کارکنان سپاه 8بلوک 10 طبقه تهران جزییات
2ماهان 1نیما سازان ماهان1 بلوک12طبقهسنندج جزییات
3ماهان 2نیما سازان ماهان1 بلوک 11طبقهسنندج جزییات
4زعفرانیهشخصی1 بلوک9طبقهتهران جزییات
5باباکوهیشخصی1 بلوک 8طبقه تهران جزییات
6زرتشت - دانش کیانشخصی1 بلوک 7طبقه تهران جزییات
7ماهان 3نیما سازان ماهان1 بلوک10طبقهسنندج جزییات
8ماهان 4نیما سازان ماهان1 بلوک 9 طبقه سنندج جزییات
9پروژه الهیه گلنارشخصی1 بلوک9طبقهتهران جزییات
10پروژه میلاد نیایشایران خودروسازه2بلوک9طبقهتهران جزییات
11پروژه الماستعاونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان1بلوک9طبقهمشهد جزییات
12پروژه یاقوتتعاونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان1بلوک8طبقهمشهد جزییات
13پروژه زمردتعاونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان2بلوک8طبقهمشهد جزییات
14پروژه فیروزهتعاونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان2بلوک7طبقهمشهد جزییات
15پروژه زعفرانیهشخصی8طبقه تهران جزییات
16پروژه الهیه گلنار54شخصی- دکترسلطانی9طبقه تهران جزییات
17پروژه پژوهشکده بیوتکنولوژیشرکت مهندسی تکناب2بلوک 12طبقهکرج جزییات
18پروژه مسکونی اسمان فاز2تعاونی مسکن ساباط7بلوک 8طبقهسنندج جزییات
19پروژه مسکونی مروارید بهاران فاز2تعاونی مسکن ساباط3بلوک 7طبقه سنندج جزییات
20پروژه مسکونی مهر ملایر6تعاونی مسکن مهر64بلوک 6طبقه ملایر جزییات
21پروژه مسکونی مهر ملایر18تعاونی مسکن مهر184بلوک 6طبقه ملایر جزییات
22پروژه مسکونی دادگستری ساوه تعاونی مسکن دادگستری ساوه1بلوک 6طبقه ساوه جزییات
23پروژه مسکونی تعاونی مسکن دانشگاه تعاونی مسکن کارکنان وهیئت علمی دانشگاه 1بلوک 6طبقه رفسنجان جزییات
24مروارید بهاران فاز 1 تعاونی مسکن ساباط8 بلوک 8 طبقهسنندج جزییات
25آسمان بهاران فاز 1تعاونی مسکن ساباط7 بلوک 7 طبقهسنندج جزییات
26مجتمع توانا یک بلوار فردوسشرکت مهندسی توانا2 بلوک 9 طبقهتهران جزییات
27مجتمع تجاری اداری ابریشمسامان همیاری های شهرداری سمنان جزییات
28خانه صبا تعاونی مسکن هیئت علمیه دانشگاه پزشکی13بلوک9 طبقهکرمان جزییات
29برج تجاری مسکونی دناشخصی18طبقهکیش جزییات
30مجتمع 540 واحدی فرهنگیانتعاونی مسکن فرهنگیان چهارمحال بختیاری21بلوک 9 طبقهشهرکرد جزییات
31ساختمان دروس خیابان یخچالشخصی8طبقهتهران جزییات
32مسکونی زعفرانیهشرکت فن ژنراتور12طبقهتهران جزییات
33ارغوان توچال(گروه مهندسی ارغوان)آقای سیدانی12طبقهتهران جزییات
34شهرک ورد آوردمهندس کاموبی5طبقهتهران جزییات
35سایت عقاب برج کوثرتعاونی مسکن کارکنان ناجا17طبقهتهران جزییات
36پروژه مسکونی ساوهتعاونی مسکن کارکنان اداره گاز6طبقهساوه جزییات
37ارغوان ساسان(گروه مهندسی ارغوان)آقای سیدانی12طبقهتهران جزییات
38هتل بین المللی پارسیان کرمانشاهشرکت مهندسی خانه کرمانشاه جزییات
39پروزه مسکونی سرونازتعاونی مسکن دژبان مرکز23طبقهتهران جزییات
40پروژه مسکونی آسمان بهاران فاز2تعاونی مسکن لشکر 287طبقهسنندج جزییات
12